Zestawienie trofeów medalowych borsuków zdobytych
w KŁ „Moczary” Szczecin w latach 1954 -2017

 

L.p. Właściciel trofeum Miejsce pozyskania nadleśnictwo Koło Łowieckie Obw. łow. nr Pkt CIC Gatunek
1 Linkowski Stanisław 2016 Rokita Moczary Szczecin 57 23,83 – Złoto Borsuk
2 Linkowski Stanisław 2015 Rokita Moczary Szczecin 57 23,22 – Złoto Borsuk
3 Bednarczyk Piotr 2016 Rokita Moczary Szczecin 57 23,13 – Złoto Borsuk
4 Linkowski Stanisław 2015 Rokita Moczary Szczecin 57 23,11 – Złoto Borsuk