Odznaczenia Łowieckie Członków Koła

 Medale Zasługi Łowieckiej nadawane są członkom Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość, szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

Koło Łowieckie „Moczary” może poszczycić się dużą ilością wyróżnionych członków, którym za zasługi zostały wręczone medale.

 

1. Tadeusz Wójcik

17. Zbigniew Szychulski

2. Bronisław Handzlik

18. Bronisław Buczkowski

3. Stanisław Linkowski

19. Wiesław Wiese

4. Marian Mrozek

20. Pilch Krzysztof

5. Zygfryd Wronka

21. Zbigniew Gradoń

6. Roman Podgórski

22. Jerzy Marek

7. Jan Żarkiewicz

23. Bogdan Taraszkiewicz

8. Mikołaj Krylik

24. Wiesław Buczkowski

9. Lucjan Szelągowski

25. Ryszard Majdan

10.Górny Tadeusz

26. Jarosław Szysz

11.Szymborski Grzegorz

27. Waldemar Wojciechowski

12.Jan Talarczyk

28. Józef Zawadzki

13.August Sawczyn

29. Kazimierz Dryś

14.Ryszard Lalik

30. Edmund Pędziwiatr

15.Józef Skiba

16.Zenon Urbaniak