Obwody Łowieckie Koła „Moczary”

Koło Łowieckie „Moczary” dzierżawi obszar w województwie zachodniopomorskim. Siedziba znajduje się w Szczecinie przy ulicy Iwaszkiewicza. Członkowie koła prowadzą gospodarkę na trzech obwodach nr 34, 57 i 115 o łącznej powierzchni ok.17 000 ha.

Obwody:
115: 6080 ha
57: 3604 ha
34: 7289 ha

Gospodarze obwodów:
115 – Michał Glądała
57 – Wiesław Wiese
34 – Janusz Marek

Wykonany plan pozyskania zwierzyny grubej dla koła w sezonie 2017/18:

dzik – 786 sztuk
jeleń – 187 sztuk
sarna – 184 sztuki
drapieżniki – 127 sztuk

Wykonany plan pozyskania zwierzyny grubej dla koła w sezonie 2018/19:

dzik – 560 sztuk
jeleń – 197 sztuk
sarna – 196 sztuki
drapieżniki – 100 sztuk

W naszych łowiskach posiadamy:
– kilkanaście poletek żerowych i zaporowych o łącznej powierzchni 18 ha, na których uprawiamy topinambur oraz zboża.
– 35 ha łąk śródleśnych
– dopłatami unijnymi objęta jest powierzchnia 31,01 ha.
– od 2014 roku dzierżawimy od Nadleśnictwa „Goleniów” 23,75 ha gruntów z przeznaczeniem na łąki śródleśne dla celów gospodarki łowieckiej.
– kilkadziesiąt paśników
– kilkaset lizawek
– kilkaset ambon
– silosy zbożowe
– magazyn paszowy
– 2 woliery

Każdego roku wykładamy ok. 100 ton karmy dla zwierzyny leśnej – ilość jest zróżnicowana i zależy od warunków atmosferycznych, stanu zwierzyny oraz temperatury i ilości dostępnego pożywienia naturalnego.

Obwód nr 115.
Zlokalizowany jest najbliżej Szczecina.
Granica biegnie od miejscowości Kąty szosą na południe do murowanego transformatora w miejscowości Krępsko. Stąd przez Krępsko (kolejno na wschód, południe i zachód) do szosy Kąty – Modrzewie. Stąd szosą na południe, a dalej drogą na południowy wschód przez Łaniewo do drogi odchodzącej na południe, przez punkt topograficzny 6.4 i szosę Modrzewie – Goleniów do rzeki Ina. Korytem rzeki Ina na południowy zachód do jej ujścia do Odry. Stąd wschodnim brzegiem Odry na północ do ujścia rzeki Krępa. Rzeką Krępa w górę jej biegu na wschód i północny wschód do leśniczówki, stąd około 250 m drogą leśną na północny wschód do szosy Stepnica – Kąty.
Dalej szosą na wschód do miejscowości Kąty.

Obwód nr 57.
Zlokalizowany jest w okolicy Golczewa.
Granica biegnie od toru kolejowego w miejscowości Golczewo ulicami na południe do drogi odchodzącej na południe do miejscowości Kłęby. Drogą na południe przez Kłęby do miejscowości Drzewica. Stąd drogą przez Kłodzino do szosy Włodzisław – Kłęby, a dalej szosą na południowy zachód przez Włodzisław do miejscowości Moracz. Od Moracza granica biegnie z nurtem rzeki Wołczenica na północ do linii kolejowej Wysoka Kamieńska – Golczewo. Stąd torem kolejowym na wschód do miejscowości Golczewo.

Obwód nr 34.
Zlokalizowany jest w okolicy Gryfic.
Granica biegnie od miejscowości Kłodkowo szosą na południowy zachód przez Górzycę do ulicy Nowy Świat w Gryficach. Dalej ulicami Nowy Świat i Niechorską, a dalej szosą na północny zachód do miejscowości Przybiernówko, a stąd szosą na północ przez punkt topograficzny 20.7 do skrzyżowania z szosą Cerkwica – Trzeszyn. Dalej szosą na północny zachód do Cerkwicy, a stąd szosą na północny wschód do skrzyżowania z drogą Chomętowo – Kłodkowo. Stąd drogą na południowy wschód przez punkt topograficzny 34.7 do miejscowości Kłodkowo.